ฟรี
 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เอกสารของครูจรัสพรรณ ดังนี้
     ♦ รายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ♦ การประเมินครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2560)
     ♦ การประเมินครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2560)
     ♦ การประเมินครั้งที่ 3 (มกราคม 2561)
     ♦ การประเมินครั้งที่ 4 (เมษายน 2561)
     ♦ การประเมินครั้งที่ 5 (กรกฎาคม 2561)
     ♦ การประเมินครั้งที่ 6 (ตุลาคม 2561)
     ♦ การประเมินครั้งที่ 7 (มกราคม 2562)
     ♦ การประเมินครั้งที่ 8 (เมษายน 2562) 
     ♦ หน้าปกหัวข้อการประเมิน

แบบฟอร์มการประเมิน ดังนี้
     ♦ แบบบันทึกผลการประเมิน